Nybo
Nykvarns kommun

Aktuell driftsinformation

 

Tillfällig vattenavstängning på Skogsvägen 3-15.

Reparationsarbete pågår på Skogsvägen 13 vilket medför att en tillfällig avstängningar på kall och varmvattnet kommer att ske på torsdag 19/4 mellan klocka 08:00 - 12:00.

På 13 kommer dock vattnet vara avstängt längre, mellan klockan 08:00 till 16:00.

Tillse att kranar är avstängda då vattnet kan slås på tidigare.

 

 

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se