Beställa jobb i verksamhetslokaler

Här kan ni som är ansvariga för en verksamhet beställa åtgärder som skall faktureras verksamheten.

Du som är anställd och har rättighet att beställa jobb i verksamhetslokal.

Loggar in på kommunens insida

nytt fr.o.m 20190917

och fyller i formulär på den sidan.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se