Beställa jobb i verksamhetslokaler

Du som är verksamhetsansvarig eller anställd och har rättighet att beställa jobb i verksamhetslokal, loggar in på kommunens insida och fyller i formulär där.
(nytt fr.o.m 20190917)


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se