Felanmälan gata, park och va

Akuta ärenden som: saknade/trasiga brunnslock, träd eller liknande som ligger på vägen, vattenläcka på det kommunala ledningsnätet, akut halka eller ärenden som riskerar person eller egendomsskador om det inte avhjälps omedelbart. Ring Södertörns brandförsvarsförbund  08- 721 23 13.

Felanmälan gör du på Nykvarns kommuns hemsida


Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se