Vår uthyrningspolicy

Krav för att bli godkänd som ny hyresgäst

Gäller från och med 2021-05-01
Syftet med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktshavarens eget bruk. Vi behandlar alla våra sökanden lika oavsett nationalitet, religion eller kön.
För att ställa sig i Nykvarnsbostäders bostadskö måste man ha fyllt 16 år. För att behålla sin kötid måste man som sökande minst en gång per år logga in på mina sidor. Man förlorar sin kötid om man tackar nej eller inte svarar på fler än tre erbjudanden. Alla lediga lägenheter annonseras på vår hemsida där den sökande anmäler sitt intresse.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se