Kontaktuppgifter

Felanmälan bostäder: 08- 5550 1450

Akuta fel: Dagtid    08- 5550 1450


Kvällar och helger:  08- 5515 1255 (Fastighetsjouren)

OBS:Akuta fel innebär fel som behöver anmälas och åtgärdas omgående.

Felanmälan kabel-TV: Boxer: 0771 737475
alternativt via www.boxer.se/kundservice/kontakta-oss/

Störningsjouren Dagtid 08- 5550 1450
Kvällar och helger 073-317 73 07 (Nokas)

Avdelningschef Fastigheter

Björn Wredenmark
Telefon 08-5550 1450 (Växel)

Fastighetsskötare

Bostäder/Verksamhetslokaler

Bernd Martinovsky

Fastighetsskötare

Bostäder/Verksamhetslokaler

Robert Forsberg

Fastighetsskötare

Bostäder/Verksamhetslokaler

Robert Hellqvist


Fastighetsskötare

Bostäder/Verksamhetslokaler

Lars Tuhkasaari


Fastighetsskötare

Bostäder/Verksamhetslokaler

Kenth Kihlgren


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se