Kontaktuppgifter

Felanmälan verksamhetslokaler :  08-5550 1450 (Växel)
Måndag - torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Alla helgfria vardagar

Akuta fel:
Kvällar och helger:  08- 5515 1255 (Fastighetsjouren)

OBS: Akuta fel innebär fel som behöver anmälas och åtgärdas omgående.

Avtalsansvarig Verksamhetslokaler

Åsa Engwall
Telefon 08-5550 1450 (Växel)

Driftansvarig Verksamhetslokaler

Björn Wredenmark
Telefon 08-5550 1450 (Växel)

Fastighetsskötare

Verksamhetslokaler/Bostäder

Robert Forsberg

Fastighetsskötare

Verksamhetslokaler/Bostäder

Lars Tuhkasaari

Fastighetsskötare

Verksamhetslokaler/Bostäder

Robert Hellqvist

Fastighetsskötare

Verksamhetslokaler/Bostäder

Bernd Martinovsky

Fastighetsskötare

Verksamhetslokaler/Bostäder

Kenth Kihlgren

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se