Vid avflyttning

Det är mycket att hålla reda på både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Följande information kan vara ett stöd vid avflyttning.

Uppsägning och avflyttning

Alla hyresavtal (lägenhet, garage och parkeringsplatser, lokaler och förråd) är skriftliga. För lägenheter gäller hyresavtalet "tills vidare" om inget annat har avtalats. Avtalet gäller därmed så länge inte någon av parterna säger upp det. Uppsägningstiden för lägenheten är enligt hyreslagen tre månader, räknat från det månadskifte som kommer närmast efter uppsägningen. Sägs t.ex. ett hyreskontrakt upp den 20 mars räknas uppsägningen från den 31 mars. Avtalet upphör alltså att gälla den 30 juni. Avflyttningen ska vara klar och nycklar inlämnade senast kl.12.00 dagen därpå, alltså i det här fallet den 1 juli.
Vid dödsfall är uppsägningen dock bara en månad räknat från närmast kommande månadsskifte — förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet.


Avflyttningsbesiktning

När du sagt upp ditt hyresavtal, kommer Nykvarnsbostäder att kontakta dig för en förbesiktningstid, då har du möjligheten att själv åtgärda det som besiktningsmannen anmärker på (t.ex. tapetsera om ett rum där det finns skador på tapeten). Arbetet ska utföras fackmannamässigt. Sedan kommer en slutbesiktningen att utföras när lägenheten är tömd och flyttstädad. Eventuella skador och onormalt slitage noteras i ett protokoll, och kommer att debiteras dig. Vid debitering tar vi naturligtvis hänsyn till hur gamla tapeterna, golven etc. är.
Vid avflyttning är det viktigt att du lämnar lägenheten välstädad. (för utförligare städtips, se lägenhetsvård). Kontoret kan ge dig mer information om städningen.
Brandvarnare som Nykvarnsbostäder installerat ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.
Nycklar till din lägenhet, tvättstugan etc. ska alltså återlämnas senast kl. 12.00 dagen efter att ditt hyreskontrakt upphört att gälla. Nycklarna lämnar du till kontoret.
Observera att om den inflyttande hyresgästens tillträdesdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen från kl. 12.00 nästföljande vardag. Ett exempel: ditt hyresavtal slutar gälla den 30 juni. Då ska du lämna nycklarna, och lägenheten välstädad senast kl.12.00 den 1 juli. Men om den 1 juli är en lördag ska du lämna nycklarna senast kl.12.00 måndagen den 3 juli.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se