Frågor och svar

Här följer några vanliga frågor om hyresrätten. SABO:s jurister har med sin stora erfarenhet av tvister och rådgivning formulerat svaren.

När ska hyran vara betald?

Svar: Det är viktigt att betala sin hyra i rätt tid annars kan du riskera att förlora din bostad. I ditt hyresavtal står det när hyran ska vara betald.

När får jag besittningsskydd?

Svar: Du får besittningsskydd i och med du flyttar in i din bostad.

Vad menas med besittningsskydd?

Svar: Det innebär att du kan ha rätt att bo kvar i din bostad om hyresvärden säger upp ditt hyresavtal. Hyresnämnden prövar om du har rätt att sitta kvar i din bostad.

Gäller ett muntligt hyresavtal?

Svar: Ja, ett hyresavtal behöver inte vara skriftligt.

Vilken uppsägningstid har jag?

(Vilken uppsägningstid har jag om mitt hyresavtal löper tillsvidare?) Svar: 3 månader

Vilken uppsägningstid har ett dödsbo?

Svar: 1 månad. Detta under förutsättning att dödsboet säger upp hyresavtalet inom en månad från dödsfallet. Missar man detta blir det 3 månader.

När får jag flytta in?

Svar: Du har rätt att flytta in kl. 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall inflyttning ske nästa vardag.

När ska jag flytta ut?

Svar: Du är skyldig att lämna lägenheten senast kl. 12.00 dagen efter det att hyrestiden gått ut. Är den dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall utflyttning ske nästa vardag.

Hur skall jag sköta lägenheten?

Svar: Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten med vad därtill hör. Om det inträffar en skada i lägenheten måste du meddela detta till hyresvärden så fort som möjligt, så att skadan inte förvärras. Gör du inte det så kan du bli skadeståndsskyldig.

Får jag renovera lägenheten själv?

Svar: Ja, du får måla och tapetsera eller göra liknande förändringar. Men du måste utföra det fackmannamässigt.

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?

Svar: Ja, men du måste ha hyresvärdens tillstånd. Du måste ha beaktansvärda skäl. Studier, sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort är exempel på beaktansvärda skäl.

Får jag provbo med någon och under tiden hyra ut min lägenhet i andrahand?

Svar: Du får provbo i sex månader. Värden skall tillfrågas.

Vem ansvarar för lägenheten under tiden jag hyr ut den i andrahand?

Svar: Det är alltid du som förstahandshyresgäst som har hyresavtalet med hyresvärden som ansvarar för lägenheten.

Får jag byta min hyresrätt?

Svar: Du får byta lägenheten om du har hyresvärdens tillstånd

Vad händer om man stör sina grannar?

Svar: Man kan bli uppsagd och få flytta?

Får man spela hög musik före kl 22.00?

Svar: Man får aldrig spela så högt att man stör någon. Detta gäller hela dygnet oavsett vilken tid på dygnet.

Är jag skyldig att visa min lägenhet när den är ledig för uthyrning?

Svar: Ja, du är skyldig att visa upp lägenheten på lämplig tidpunkt.

Får mitt hemmavarande barn ta över min lägenhet, dvs mitt hyresavtal?

Svar: Ja, om hyresvärden godkänner det och ni anses som närstående enligt hyreslagens bestämmelser.

Måste jag teckna hemförsäkring för min bostad?

Svar: Nej, men det är att rekommendera!

Kan hyresvärden neka två att stå på kontraktet?

Svar: Ja

Måste hyran betalas per kvartal i förskott för min bostad?

Svar: Nej, men månadsvis i förskott.

Är det tillåtet att byta en lägenhet mot två?

Svar: Ja, om hyresvärden/värdarna ger sitt tillstånd.

Får man ha djur i lägenheten?

Svar: Ja, om man sköter dom och det inte utgör en sanitär olägenhet. För ormar, reptiler och större fåglar måste du ansöka om tillstånd. Detta gör du till kommunens Miljöavdelning.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se