Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan Nykvarnsbostäders skriftliga medgivande.

Kontakta Nykvarnsbostäder för ansökningsblankett. Tillstånd att hyra ut i andra hand lämnas bara för kortare tid, högst ett år. "Synnerliga skäl" måste finnas om tillstånd ska ges, t.ex. studier på annan ort. Skälen ska kunna styrkas med antagningsbevis etc. När andrahandsuthyrningen är slut måste du antingen säga upp lägenheten eller flytta tillbaka. Du kan förlora din hyresrätt vid otillåten andrahandsuthyrning.

Detta gäller även för garage och parkeringsplatser. Om du säger upp din lägenhet får andrahandshyresgästen inte ta över lägenheten utan den kommer att hyras ut genom bostadskön.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se