Balkonger och uteplatser 

Tänk på att inte förvara bildäck, skidor, gamla möbler mm. på din balkong eller uteplats då det utgör en brandrisk.
Kontakta Nykvarnsbostäder innan du med spik och färg ändrar på något, framför allt ska du inte göra fasta installationer utomhus, som t.ex. Parabol eller andra antenner.
Du får aldrig göra åverkan på fastigheten. Låt inte mattor och kläder hänga ute för vädring längre än nödvändigt. Piska inte textilier på balkongen eller nära grannars fönster.
Du får heller inte grilla på balkongen både för luktens och brandriskens skull. Kanske finns det en alternativ plats i "det gröna" längre bort från husen. På uteplatserna tillåter vi endast grillning med el-grill.  Självklart får man inte slänga ut fimpar mm. från balkonger och uteplatser. På alla områden ansvarar hyresgästen själv för skötsel av sin uteplats, gräsmattan, buskar, staket etc.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se