Bredband internet uppkoppling

Nykvarnsbostäder tillhandahåller inte själva någon bredbandsabonnemang i fastigheterna.På våran hemsida finns en länk under TV och Bredband där du kan se vilka som tillhandahåller bredbandabonnemang till våra fastigheter.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se