Buller

Den som bor i flerfamiljshus måste alltid visa sina grannar hänsyn. Det som man bör vara försiktig med (och det som det klagas mest på) är hög musik, vattenspolning sena tider och träskoklampande i lägenheter och trapphus. Om du blir störd av hög musik, fester mm. tveka inte att ringa störningsjouren på kvällar och helger telefon 073-317 73 07. Knacka gärna på hos den som stör och påtala problemet innan du ringer störningsjouren.

Obs! Om du stör, och störningen pågår när jouren kommer, så vidaredebiterar Nykvarnsbostäder kostnaden för jourutryckningen till dig. Du kan även få en rättelseanmaning om att du stört, tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmars och gästers handlande i berörda hänseenden. Om du inte vidtar rättelse kan ditt hyresavtal komma att sägas upp i förtid av Nykvarnsbostäder.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se