Fest och musik

Var försiktig med höga ljud. Ska du ha fest ska du kanske i förväg tala med dina grannar. Tänk på att du inte får spela hög musik eller störa med höga ljud och att du ansvarar för dina gästers handlande. Om du stör kan du komma att få en rättelsemaning och få betala för störningsjourens utryckning. Vid upprepad störning kan du bli uppsagd från din lägenhet. Om dina grannar stör kan du under kvällar och helger ringa störningsjouren på telefon 073-317 73 07

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se