Flyttning och besiktning

Om du säger upp din lägenhet (se även uppsägningstider under Boregler och information) måste du ge bostadssökande i våran kö möjlighet att se lägenheten. Här måste du medverka på ett bra sätt, så att inte visningen fördröjs.
Innan du flyttar från lägenheten måste du städa ordentligt (för utförligare städtips, se lägenhetsvård) Har du frågor kring detta, kontakta kundservice. Tänk på att du är tvungen att återställa lägenheten i ursprungligt skick om du ändrat något. Du måste även fackmannamässigt plugga igen vatten och elanslutningar om du har haft egen tvätt- eller diskmaskin, som du tar med dig, alternativt göra upp med inflyttande hyresgäst om att denne övertar utrustningen.
Vad händer om något förstörts i lägenheten under tiden du bott där? Du har möjlighet att åtgärda skador du orsakat i lägenheten men det måste vara yrkesmannamässigt utfört och kommer att besiktas.
Besiktningen är kostnadsfri men eventuella skador måste betalas av hyreskontraktsinnehavaren. Som skador räknas även extrema val av tapeter och färger eller att man målat på tapeter. När du sagt upp ditt hyreskontrakt kommer vi att kontakta dig för att boka in en förbesiktning. Slutbesiktning av lägenheten sker när den är tömd och städad.
Eventuella skador och onormalt slitage noteras i ett protokoll vid besiktningen, och kommer i förekommande fall att debiteras dig. Du får själv åtgärda det som besiktningsmannen anmärker på t.ex. tapetsera om ett rum som har skadade tapeter. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och ombesiktning kommer att göras efter utfört arbete.
Den nya hyresgästen ska kunna flytta in (tillträda) senast kl. 12.00 dagen efter att ditt kontrakt upphört att gälla. Om tillträdesdagen skulle infalla på en lördag, söndag eller en allmän helgdag, ska den nya hyresgästen ges möjlighet att flytta in senast kl. 12.00 nästkommande vardag. Om den som flyttar ut inte lämnar lägenheten i tid eller inte städar ordentligt, blir denne skyldig att betala alla extrakostnader som kan uppstå. Nycklar ska lämnas till kontoret senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se