Grilla på balkong eller uteplats

När det är sommar och varmt är det härligt att sitta ute på balkongen eller uteplatsen och äta. Men varje sommar får Nykvarnsbostäders personal ta emot mängder av klagomål om grillande grannar.
Grilla därför inte på balkongen, eftersom det lätt osar och ryker på dina grannar. Det är dessutom brandfarligt. På uteplatser får endast el-grill användas.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se