Hemförsäkring

Nykvarnsbostäder rekommenderar att du har en hemförsäkring. En hemförsäkring ger dig ekonomisk trygghet, inte bara vid inbrott, utan också om du drabbas av vatten-, rök- och brandskada.
Vare sig du själv eller någon annan har vållat skadan behöver du en hemförsäkring. Om din granne orsakar t.ex. en vattenskada i din lägenhet är det din, inte grannens, hemförsäkring som täcker de extra kostnader du får på grund av skadan.
Försäkringen betalar dina merkostnader för flyttning och extra bostad under tiden din lägenhet repareras. Det gäller även för dina merkostnader på grund av fukt och mögelskador. Du kan inte räkna med att någon annan kommer att stå för dessa kostnader.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se