Hyresbetalning

Hyran ska betalas punktligt varje månad och vara Nykvarnsbostäder tillhanda den sista vardagen i månaden innan. Ett exempel: hyran för maj månad ska finnas på Nykvarnsbostäders konto senast 30 April. På avin står sista betalningsdag. Observera att hyran ska betalas även om du av någon anledning inte fått hyresavin. Enklaste sättet att betala hyran är att använda Autogiro. Det finns mer information i denna flik under Autogiro. Har hyran inte betalas i tid, skickas ett inkassokrav med lagstadgad inkassoavgift plus ränta. Hyresavtalet kan sägas upp om hyresgästen dröjer mer än sju vardagar efter förfallodagen. Avtalet kan även sägas upp vid upprepade sena hyresinbetalningar.

Att inte betala hyran i tid kan resultera i uppsägning av kontraktet. Om du inte kan betala hyran i tid eller blir sen med inbetalningen ska du snarast ringa kundservice eller våran hyresadministratör Pernilla Mattsson Egnér på tel. 08-55 50 1450. Om ärendet gått vidare till inkassoföretag så är det dit du ska vända dig.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se