Installera och bygga om

Bygg inte om, flytta inte dörrar, fasta väggskåp m.m. i lägenheten utöver vad hyreslagen eller Nykvarnsbostäder medger. Anslutningar till Nykvarnsbostäders ledningsnät ska utföras av behörig installatör. Det gäller t.ex. när disk- och tvättmaskin ska installeras och det saknas "förberett" uttag för el, vatten och avlopp. Låt inte vattenledningen till disk- och tvättmaskin stå under ständigt tryck. Stäng säkerhetsventilen när du inte tvättar eller diskar. Kontrollera regelbundet att det inte läcker — titta även under och bakom maskinerna. Det är inte tillåtet att installera tvättmaskin i köket, utan bara i bad och duschrum med golvbrunn. Låt aldrig diskmaskin, tvättmaskin etc. vara i gång när du inte är hemma. En av vanligaste brandorsaker är just sådana maskiner

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se