Kranar, värmeradiatorer etc.

Vänta inte med att säga till om fel uppstår i lägenheten. Det gäller inte minst dropp och läckage från kranar eller värmeradiatorer (element). Låter du bli att anmäla fel kan du i värsta fall bli ersättningsskyldig för följderna, t.ex. vid vattenskada. Anmäl också om din toalett står och rinner, eftersom det är slöseri med både pengar och naturresurser.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se