Lek gärna — men förstör inte

I bostadsområden finns lekplatser för de mindre barnen. I kommunen finns fotbollsplaner eller andra lämpliga platser för bollspel för de äldre barnen. Låt inte barnen leka i trappor, hissar och källare. Se till att de är rädda om träd, buskar och gräsmattor. Det tar lång tid innan nyplanterade träd växer upp och förstörda planteringar åter blir fina. Låt heller inte barnen cykla på bilparkeringen, framför allt för deras egen säkerhet, men även för fordonens skull. Såväl barn som vuxna ska plocka upp efter sig. Föregå med gott exempel genom att inte kasta skräp och fimpar runt huset. Tyvärr är det en del hyresgäster, som har en otrevlig vana att  slänga ut fimpar från balkongen. Det är naturligtvis inte tillåtet att göra så. Säg till dom som förstör eller meddela Kundservice. Vi kräver ersättning om något förstörs. Föräldrar kan även göras ansvariga för sina barns klotter, nerskräpning och annan skadegörelse.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se