Nybo
Nykvarns kommun

Nycklar

Oavsett vilket nyckel/låssystem som finns i fastigheten är nyckelhanteringen i stort sett densamma. Förutom lägenhetsnycklar kan det finnas nycklar till allmänna utrymmen som ska överlämnas, t.ex. tvättstugenyckel och tvättstugans bokningssylider med tillhörande nycklar. Nykvarnsbostäder har inga huvudnycklar till lägenheterna. Tänk på att det kan vara bra att ha en reservnyckel hos en granne eller släkting om du blir utelåst. Nycklar till garage och motorvärmare hanteras av kundservice där dessa kvitteras in och ut.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se