Snöröjning

Av hyresavtalet framgår det att det är hyresgästen själv som svarar för snöröjningen av den egna p-platsen. Tänk på att inte lägga upp snö så att andra bilars utfart försvåras. I samband med snöfall utför Nykvarnsbostäder i första hand snöröjning och halkbekämpning av tillfartsvägar, entrévägar och andra huvudstråk inom samtliga bostadsområden. Då detta är avklarat återgår fastighetsskötarna till kompletterande snöröjning av gång- och cykelvägar, trappor m.m.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se