Sopor, grovsopor och sortering

Vi måste alla minska mängden sopor och göra dem mindre farliga för miljön. Det gör vi genom att källsortera. I gröna påsen slängs matavfall, kaffesump och hushållspapper, dessa sopor återvinns och blir till fordonsgas och biogödsel. Gröna påsar finns att hämta i tvättstugor, sophus och på Nykvarnsbostäders kontor. I Nykvarn finns 3 återvinningsstationer, den station som ligger närmast våra fastigheter finns på Lundavägen/Järnavägen. Man kan även åka till Tveta återvinningscentral eller Returen i Södertälje för att kasta sina grovsopor, där kan du även kasta elektronik m.m.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se