Tillträde till lägenhet

Enligt hyreslagen har hyresvärden rätt till tillträde till alla lägenheter för att t.ex. inspektera ventilation, el vatten och avlopp eller utföra nödvändiga förbättringsarbeten. Hyresgästerna är alltså skyldiga att se till att Nykvarnsbostäder (eller av företaget anlitad entreprenör) får möjlighet att utföra sitt arbete. Detta betyder naturligtvis inte att vi går in i någon lägenhet utan medgivande, annat än i ren katastrofsituation och då med hjälp av låssmed, polis, brandkår, etc.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se