Trafik i bostadsområdet

Det är inte tillåtet att åka moped, motorcykel etc. inne på bostadsområdena. Ditt bostadsområde ska vara så bilfritt som det går. Därför får du bara köra fram till porten vid sjuktransport eller när i- och urlastning är helt nödvändig.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se