Nybo
Nykvarns kommun

Trafik i bostadsområdet

Det är inte tillåtet att åka moped, motorcykel etc. inne på bostadsområdena. Ditt bostadsområde ska vara så bilfritt som det går. Därför får du bara köra fram till porten vid sjuktransport eller när i- och urlastning är helt nödvändig.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se