Nybo
Nykvarns kommun

Tvättstuga

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme där varje hyresgäst själv är tvungen att städa efter att ha använt tvättstugan. Det är även viktigt att respektera de bokade tvättiderna. Precis som i alla andra gemensamma utrymmen är det djur- och rökförbud som gäller.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se