Tvättstuga

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme där varje hyresgäst själv är tvungen att städa efter att ha använt tvättstugan. Det är även viktigt att respektera de bokade tvättiderna. Precis som i alla andra gemensamma utrymmen är det djur- och rökförbud som gäller.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se