Uppsägningstider

Uppsägningstiden för en bostad är tre månader. De tre månaderna börjar dock inte räknas förrän från närmste kommande månadsskifte. Ett exempel: om hyreskontraktet sägs upp den 20 januari räknas uppsägningen från den 31 januari. Avtalet upphör alltså att gälla tre månader senare, dvs. den 30 april. När hyresgäster byter lägenhet med varandra gäller särskilda regler för hur avtalet sägs upp och tecknas om mellan hyresgästerna, då kan parterna själva komma överens om lämplig tidpunkt för inflyttning. Särskilda regler gäller också vid dödsfall (en månads uppsägningstid räknat från närmaste kommande månadsskifte), om man säger upp lägenheten inom en månad från dödsfallet, vid senare uppsägning blir uppsägningstiden tre månader.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se