Brandskydd

Med bättre kunskap om riskerna kan vi minska antalet bränder. Det är också viktigt att känna till hur vi kan släcka en brand. Nykvarnsbostäder har installerat brandvarnare i alla lägenheter. Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar. Tänk alltid Rädda! Larma! Släck!

Rädda!
Om en brand bryter ut, så rädda först dem som är i livsfara.
Varna alla som hotas av branden!

Larma!
Ring Räddningstjänsten, telefon 112
och meddela var det brinner,
om det finns instängda människor,
vad som brinner och vem det är som ringer.

Släck!
Släck branden om den är så liten att du kan göra det utan risk.
Se till att någon möter Räddningstjänsten!

Läs gärna mer om brandskydd under länken nedan

Läs om brandskydd Pdf, 18.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.2 MB)

Nedan följer kortfattad information om brandskydd i lägenhet på olika språk.

Albanska Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Arabiska Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Engelska Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Franska Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Kroatiska Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Persiska Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)

Polska Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Ryska Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Serbiska Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Somaliska Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Svenska Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Turkiska Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Vietnamesiska Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se