När du flyttar in

Vi vill hälsa dig välkommen, och hoppas du ska trivas i ditt nya hem och med din nya hyresvärd AB Nykvarnsbostäder. Nedan följer viktig information inför din inflyttning. Om du ändå undrar över något är du alltid välkommen att kontakta Nykvarnsbostäder, tel.08-5550 1450 eller besöka oss på Mikael Winklers väg 9.


När får du flytta in?

I ditt hyresavtal står det från vilket datum ditt kontrakt gäller. Du får flytta in från kl. 12.00 denna dag. Observera att om tillträdesdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag får du flytta in från kl.12.00 nästföljande vardag.


Lägenheten ska vara städad vid din inflyttning

När du flyttar in i din lägenhet ska den avflyttande hyresgästen ha gjort en grundlig städning. Tänk på att om du kommit överens med föregående hyresgäst och flyttar in före din tillträdesdag, så har du inte rätt att kräva ersättning för slarvig städning av Ab Nykvarnsbostäder. Lägenhetens förråd ska vara tömd och städat. I avflyttningsstädningen ingår även att fönster ska vara putsade och det ska vara rengjort bakom, under och i spis, badkar, etc. Tyvärr kan en och annan inflyttande hyresgäst mötas av en ostädad lägenhet. Börja inte städa själv, om du råkar ut för detta ska du omgående kontakta Nykvarnsbostäder.


Besiktningsprotokoll

Den lägenhet du flyttar in i övertar du i befintligt skick — såvida inget annat avtalats. Om du övertar utrustning som inte ingår som standard, till exempel diskmaskin, tvättmaskin, spegelvägg mm. ansvarar du själv för dessa. Eventuella skador och onormalt slitage finns noterat på besiktningsprotokollet.
Besiktning utförs och bedöms utifrån en skala på 1-5. 4:or och 5:or i besiktningsprotokollet kommer att åtgärdas.
Vi ber dig att noga kontrollera om du upptäcker några fel/skador, som inte finns noterat i besiktningsprotokollet. När besiktningen gjordes kan lägenheten varit möblerad. Besiktningsmannen kan därför ha missat något, skador kan även ha tillkommit efter besiktningen. Om du upptäcker fel i lägenheten, som inte nämns i protokollet, måste du anmäla dem skriftligt till Nykvarnsbostäder inom åtta dagar efter din tillträdesdag. Du riskerar annars att bli ersättningsskyldig för skadan den dagen du flyttar. Det är alltså angeläget att du själv noga granskar den nya lägenheten, som du övertar ansvaret för.


Ditt hyresavtal

Du kan förvara ditt hyresavtal under flik 12 i din Bopärm, så vet du var den finns. Sätt även in övriga avtal om du t.ex. hyr en parkeringsplats.
På hyresavtalets baksida står de regler som enligt hyreslagen gäller i hyresbostäder. I vänster menyn under boenderegler hittar du våra "boregler" med en alfabetisk uppslagsbok, där hyreslagens regler presenteras på ett lättläst och informativt sätt.


Nyckelinformation

Du kvitterar ut nycklar hos Nykvarnsbostäder på tillträdesdagen. Spara kvittensen så att du vet vilka nycklar du ska återlämna när du flyttar ut. Har du inte kvar alla nycklar i original när du flyttar ut kommer du att debiteras kostad för låsbyte.


Bostads/byteskö

Du har nu fått en lägenhet och stryks därför ur Nykvarnsbostäders bostadskö.AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se