Lägenhetsvård

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. Det finns ett antal punkter att tänka på när det gäller den regelbundna skötseln. Nedan förljer städtips på hur du kan på ett skonsamt sätt vårda din lägenhet. Kontakta kundservice om du är osäker på någonting.

Städtips

Ytor och inredning som rengörs och underhålls på ett riktigt sätt håller sig fräscha och snygga längre, och behovet av reparation minskar. Felaktiga metoder, redskap och rengöringsmedel kan däremot förstöra och skada ytorna. Välj rengöringsmedel som även är skonsamt mot vår miljö. Använd gärna trasor som rengör utan rengöringsmedel.

Golvvård

I Nykvarnsbostäders lägenheter förekommer i huvudsak fyra olika golvmaterial: linoleum, lackerade trägolv (parkett), plastmatta och våtrumsmatta i plast. För att golven ska hålla sig vackra längre rekommenderar vi dig följande.

Allmänna råd

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren. Att ha en matta utanför är inte tillåtet av brandskyddsskäl. Tunga möbler samt spisar, kylskåp, tvättmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet, eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör förses med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgningar från möbelben, etc.

Linoleum

Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning eller torrmoppning). Vid eventuell fuktmoppning används vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel (pH 6-8, typ handdiskmedel). Använd inte hett vatten, starkt alkaliska rengöringsmedel (pH över 9 i brukslösning) eller starka lösningsmedel.

Underhåll av linoleumgolv

Linoleum förses vid tillverkningen med ett akrylatbaserat grundskydd av ytan. Grundskyddet kan vid behov förbättras med ett golvvårdsvax avsett för linoleum. Före ny behandling skall golven rengöras väl och sköljas med rent vatten för bästa slutresultat.

Fläckborttagning

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och skölj med rent vatten efter fläckborttagning. Linoleum skadas av mycket hett vatten, starka lösningsmedel som t ex aceton, tinner och trikloretylen, starka alkaliska rengöringsmedel, lack och fernissa samt starka syror.

Lackerade trägolv (parkett)

Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning eller torrmoppning). Vid eventuell fuktmoppning med hårt ur vriden skurduk används vatten tillsatt med några droppar milt syntetiskt rengöringsmedel, typ handiskmedel utan ammoniak. Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

Underhåll av lackerade trägolv

Ett lackerat trägolv behöver inte ytterligare ytbehandling. De flesta trägolv kan man maskinslipa flera gånger.

Fläckborttagning på lackerade trägolv

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten efter fläckborttagning. Använd en väl urvriden trasa. Ett lackerat trägolv skadas av för mycket vatten, starka rengöringsmedel som t ex perkloretylen, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull/tvålull och skurnylon kan repa lacken.
 

Plastgolv

Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning eller torrmoppning). Fuktmoppning har emellertid bättre effekt på mycket fint damm, och ger därför en klarare yta. Tvätta golven emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel typ handiskmedel. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då fodras eftersköljning med rent vatten.

Underhåll av plastgolv

Önskas en högre glans kan en polish läggas på. En grundlig tvättning följt av noggrann sköljning måste utföras innan polish läggs på i tunna skikt. Innan polish läggs på måste gammal polish avlägsnas. Respektive polishfabrikants borttagningsmedel skall då användas. Polish kan medföra ökad halkrisk.

Fläckborttagning på plastgolv

Ett plastgolv påverkas inte av normalt hushållsspill. Torka upp allt spill med t ex hushållspapper innan det hunnit torka. Eftertorka alltid med trasa/hushållspapper och rent vatten. Fläckar skall tas bort genast, annars kan vissa fläckar (asfalt, färgkritor, gummiklacksmärken, kulspetspenna, skokräm, etc.) tränga in i mattan, s.k. migrering. Vissa färgämnen i plastmattor, tryck på plastpåsar, m.m. kan ge en missfärgning i mattan som inte kan tas bort. Missfärgning av exkrementer kan eventuellt tas bort med en 10-procentig oxalsyrelösning. Använd inte starka lösningsmedel som t.ex. aceton, kraftskurpulver, perkloretylen eller toluen. Grov stålull och skurnylon bör inte användas på plastgolv.

Våtrumsmatta i plast

Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner det i golvbrunnen med dusch- eller fönsterskrapa. OBS! Dusch- eller fönsterskrapa får inte förvaras så att gummit har direkt kontakt med våtrumsgolvet. Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt rengörningsmedel t.ex. handdiskmedel. Eftertorka med rent vatten. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då fodras eftersköljning med rent vatten. Överdosera inte.

Underhåll av våtrumsmatta

Plastgolv i våtrum får aldrig polishbehandlas, eftersom detta kan medföra ökad halkrisk.

Fläckborttagning på våtrumsmatta i plast

Fläckar ska tas bort genast, annars kan vissa fläckar (asfalt, färgkritor, gummiklacksmärken, skokräm, läppstift och hårfärgningsmedel) tränga ned i mattan s.k. migrering. Eftertorka alltid med rent vatten. Gummi och vissa plastmaterial kan missfärga vid direkt anliggning. Exempel på detta är tvättmaskinfötter, gummihjul (t.ex. barnvagnshjul) duschrakor och fönsterskrapor. Vissa färgämnen i plasttrasmattor tryck av plastpåsar etc. kan ge upphov till bestående missfärgningar i mattan. Var försiktig med starka lösningsmedel som t.ex. aceton, nagellackborttagningsmedel, perloretylen, thinner och toluen. Grov stålull, skurnylon samt kraftskurpulver repar och mattar plastmaterialet. Missfärgningar av exkrementer kan eventuellt tas bort med en 10-procentig oxalsyrelösning.

Våtrumsmattor på vägg

I stort sätt som ovan. I allmänhet räcker avtorkning med en fuktad duk eller svamp. Vid behov används också ett neutralt rengöringsmedel, typ handdiskmedel. Gör till vana att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar för att undvika kalkavlagringar. Se till att våtutrymmet är väl ventilerat.

Väggar

Målade väggar, liksom tapetserade väggar med vinyl och plast, tvättas med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel. Arbeta nedifrån upp, från golv till tak, och gnid försiktigt med en svamp så att du inte skadar ytan. Skölj rent med ljummet vatten. Fingertryck tar du bort genom att sudda försiktigt med ett radergummi. Fläckar efter mat tas bort med outspätt rengöringsmedel utan slipmedel. Skölj rent med ljummet vatten efteråt. Även papperstapeter som har plastskikt går att torka av försiktigt med en fuktad trasa. Fläckar kan gå att ta bort med ett vitt radergummi eller med vitt bröd som kläms ihop. Gnid försiktigt så att du inte skadar tapeten. Ibland kan det behövas flera försök innan du lyckas. Fettfläckar är alltid ett problem på tapeter. Pröva med att lägga ett läskpapper över fläcken och stryk försiktigt med ett varmt, inte för hett, strykjärn över papperet tills fläcken sugits upp. Byt papper och upprepa tills fläcken är borta. Papperstapeter utan ytbehandling, juteväv, strå- och linnetapeter bör dammas regelbundet för att bevaras fräscha. Dammsug med lågt tryck och med en borste med mjuk borst. Använd aldrig vatten, då fukten kan få tapeten att lossna från väggen.

Tak

Långt ifrån alla tak går att tvätta, så tänk dig för innan du börjar. Det är bara köks- och våtrumstak som kan tvättas. De är ofta något blankare. Ett jämt smutsigt tak kan se bättre ut än ett som är flammigt efter tvättning. Tak målade med tvättbar färg tvättas med vatten och milt rengöringsmedel, och torkas torrt efteråt. Du kan undvika smutsränder genom att tvätta en bit i taget och låta de tvättade ytorna överlappa varandra. Alla tak kan dammas med en dammtrasa på en långborste eller med dammsugarens möbelmunstycke.

Skåp och snickerier

Målade lackade ytor tvättas med vatten och milt rengöringsmedel. Skölj med rent vatten och torka torrt efteråt. Om ytorna är hårt smutsade eller feta kan du tillsätta tvättnafta. Ammoniaklösningar, skurpulver, starka rengöringsmedel eller skurnylon bör undvikas. Det är ämnen som kan göra ytan matt och repig.

Fönster

Det lättaste sättet att tvätta fönster är enligt nedan.
1. Fönstret tvättas med svamp eller duk, vatten och eventuellt milt rengöringsmedel typ handdisk.
2. Efter tvättningen drar man rakan över den fuktiga fönsterrutan. Rakan torkas av på en duk efter  varje drag. Börja upptill med drag längst fönsterbogen.
3. Sedan uppifrån och ner hela rutans bredd.
4. Sist nertill med ett rakt drag.
5. Torka kanten med en trasa.

Bad/duschrum

Var uppmärksamma på fukt och mögel. Det är lätt att tvålrester fastnar i kakelfogar och ger mögel en grogrund. Det är extra viktigt att hålla rent på rent på ställen där luften har svårt att cirkulera, till exempel bakom badkaret. Där samlas lätt smuts som binder fukt. Om möjligt ska en luftspringa (ca2 cm ) finnas mellan fristående badkar och väggar så att luften lättare kan cirkulera.

Kakel

Kakel rengörs med milt rengöringsmedel och mjuk borste. Använd aldrig de speciella rengöringsmedel som finns för toalettstolar, då löses fogarna upp, och kaklet kan lossna från väggen. Såplösning gör effektivt rent på kakel och sanitetsgods då den löser fetter och tvålrester. Använd en gammal tandborste till att rengöra fogarna mellan plattorna. Om du ser att fogarna släpper, plattorna låter ihåliga eller har genomgående sprickor, meddela Nykvarnsbostäder.

Dusch- och tvättställsblandare

Dusch- och tvättställsblandare görs rena med ett milt rengörningsmedel och mjuk borste. Börjar det bildas kalkbeläggningar runt pipen på blandaren kan du lägga strålsamlaren i ett glas med ättika eller kalklösare över natten. Detsamma gäller strilen på duschmikrofonen. Använd en tandborste eller nål att rensa igentäppta hål med.

Badkar

Badkaret är lätt att hålla rent om det tvättas efter varje användning. Kalk och smutsbeläggningar som får torka fast är svåra att avlägsna. Använd milt rengöringsmedel, utan slipmedel, och en mjuk borste när du rengör eftersom emaljen är känslig. Tvättmedel eller lösningsmedel med pH över 10,5 eller under 4 får inte användas. Inte heller de speciella rengöringsmedel som finns för toalettstolar. Du behöver också göra rent under badkaret ibland. Det är mycket enkelt om du tar bort badkarsfronten. Rostfläckar tas bort med citronsyra. Låt syran verka en kort stund och skölj sedan väl. Det finns även specialmedel för rostborttagning. Svåra fläckar kan gnuggas bort med terpentin eller lacknafta. Skölj efteråt med hett vatten och diskmedel.

Tvättställ

Tvättställ görs rent med milt rengöringsmedel och mjuk borste. Med en diskborste, eller en utrangerad tandborste. Är det lätt att komma åt runt kranar och i avloppet. Glöm inte att tvätta även undersidan av tvättstället ibland.

Toalettstol

Toalettstolen måste göras ren regelbundet. Vanligen räcker det med att borsta med en WC-borste och rengöringsmedel. För att ta bort kalkbeläggningar behövs speciella rengöringsmedel som finns för toalettstolar. Vattenavlagringar kan behandlas med ättika som får stå i skolen ett par timmar. Löstagbara sitsar tas bort före rengöring. De kan diskas i badkaret med vanligt handdiskmedel. Rengör även insidan uppe under kanten och utsidan av toalettstolen.

Kök

Spis

Torka av spisen med ljummet vatten och diskmedel efter varje användning. Skurnylon eller stålull tar effektivt bort fläckar på spisplattorna men skadar emaljen på spisen. Tvätta därför hellre med diskborste runt plattorna. Torka rent med hushållspapper. I fackhandeln finns rostskyddsmedel att använda för att bevara plattan fräsch längre. Till spisar med glas-/keramik häll används ett speciellt rengöringsmedel som säljs i fackhandeln. Emellanåt måste man göra rent bakom spisen. De flesta spisar går att dra fram så att man kommer åt.

Ugn

Ugnen har slät emalj på insidan. Lägg inte aluminiumfolie på botten som överkokningsskydd, folie gör att emaljen kan spricka. Ugnsluckan består av två delar. Den yttre delen går att ta lossa vid rengöring. Plåtar, långpannor och galler kan diskas för hand eller i diskmaskin.
Gör så här om ugnen är mycket smutsig
1. Spill eller över kok som sitter fast lossar du med t.ex. en stekspade.
2. Stryk med en svamp ut såpa i ugnen.
3. Stäng luckan och sätt ugnen på 100 grader över/undervärme i 10 minuter.
4. När ugnen svalnat tvätts den ren med vatten. Eventuellt kan du behöva gnida försiktigt med tvålull.
5. Torka torrt.

Diskbänk

Diskbänkar av rostfritt torkar du enkelt av med vatten och diskmedellösning. Kalkfläckar går att gnugga bort med ättika eller en citronhalva. Använd inte skurnylon eller stålull då det repar ytan. Med en diskborste eller en gammal tandborste är det lätt att komma åt runt kranar och avloppssilen. Vill du göra diskbänken skinande blank använder du ättika.

Kyl och Frys

Använd ljummet vatten, handdiskmedel och en mjuk svamp eller trasa. Torka torrt efteråt så undviker man isbildning. Om du ska resa bort kan du ställa en skål med träkol eller kattsand i det avstängda skåpet. Det absorberar den dåliga lukt som annars gärna bildas.

Volymkåpa

Kåporna samlar upp matfett från matlagningen och behöver rengöras ofta för att kunna fungera. De tvättas av med varmt vatten och diskmedel eller såpa. Torka aldrig fläkten med vatten utan att dra ur sladden ur väggen. Vänta med att ansluta igen tills den har torkat. Förutom att funktionen försämras om fettfiltret är fyllt med fett, så är det också en brandfara. Börjar det brinna på spisen är risken stor att branden sprider sig upp i fläkten om der finns något för elden att ta tag i. Tänk på om det brinner på spisen så ska elden kvävas med ett lock eller dylikt. Du får aldrig försöka släcka elden med vatten.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se