Lämna synpunkter på vår verksamhet

Har du synpunkter på Nykvarnsbostäders service och tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina tankar, idéer, beröm och klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet.

Så fungerar synpunktshanteringen


Fyll i formuläret och klicka på skicka. Meddelandet kommer att registreras och skickas vidare till den verksamhet som berörs. Om du lämnar namn och kontaktuppgifter så får du en bekräftelse inom två arbetsdagar och besked om vad som händer i ditt ärende inom tio arbetsdagar. Inkomna synpunkter och svar kommer att användas i Nykvarnsbostäders kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Din synpunkt

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir - liksom synpunkten - en allmän handling som alla har rätt att ta del av, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddade uppgifter. Du kan dock välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med ett svar.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se