Egen halbekämpning

Nybo tillhandahåller sand som du som privatperson kan använda för att halkbekämpa utanför ditt eget hus. Sanden ska räcka till alla så ta inte mer än två hinkar per tillfälle. Glöm inte att ta med egna hinkar. Sanden får naturligtvis även användas till den egna infarten.
Sanden finns att hämta vid återvinningsstationen på Norra Stationsvägen 20 i Nykvarn. (Bakom den blå industrifastigheten)

Mer information om fastighetsägarens ansvar finns på Nykvarn Kommuns hemsida.

Direktlänk här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Snöröjningsplan


Snöröjning och halkbekämpning sker med dels egen personal, med eller utan maskin och dels med entreprenör. Egen personal arbetar i första hand 07:00-16:00 vardagar. Snöröjning skolor påbörjas normalt 04:00. Naturligtvis anpassas utförandet till snöfallets längd och omfattning.
Utöver av Nykvarnsbostäder ägda fastigheter sker snöröjning också i Nykvarns centrum och ytor som kräver handröjning på tre skolor tillhörande Nykvarns kommun.
Snöröjning påbörjas normalt vid 5 cm snötäcke. Halkbekämpning sker i så nära anslutning som möjligt till plogning.
Halkbekämpning sker även löpande vid behov.
Snöröjning och halkbekämpning sker normalt i enlighet med nedanstående plan.


Entreprenör, både maskinell och manuell anlitas för:

Åshöjdsvägen 18-50, Parkering
Dahlbergsväg 2-8 Parkering, område
Gammeltorpsvägen 5A-E Parkering
Gammeltorpsvägen 1B-F Väg-slinga, trappor
Stenkullevägen 2A-D Väg, Parkering, område
Lundavägen 20
Skogsvägen 1, 1B, Parkering, område
Järnavägen 10-14, Parkering, område
Åshöjdsvägen området 1-58
Maskinförarevägen 52-60, parkering, område
Norra Stationsvägen 12-16, gårdar/vägar

Samtliga skolor, Förskolor, LLS-Boende, HVB-boende, Lugnet,
Hökmossbadet-Parkering

 
Maskinell snöröjning med egen personal utförs på:

Skogsv 3-15
Skogsv 17-27
Skogsv 1B
Järnavägen 10-14
Stenkullev 2
Lundavägen 20
Gammeltorpsv 1
Gammeltorpsv 5
N:a Stationsv 12-16
Dahlbergsväg 2-8
Åshöjdsvägen området 1-58
Maskinförarevägen 52-60
Norra Stationsvägen 12-16

                            
Manuell snöröjning med egen personal utförs på:

Turingeskolan, entréer
Björkestaskolan, entréer
Lillhagaskolan, entréer + lastkaj c-huset
Centrum, entréer. förutom Kommunhus, bibliotek, butiker i samma byggnad.
Skogsv 1, gångväg och trappa
Skogsvägen 1B, port
Järnavägen 10-14, portar
Skogsv 3-15, portar
Skogsv 17-27, portar
Stenkullev 2, loftgångar
Järnav 5-7, portar
Lundav 20, port
Gammeltorpsv 1, portar
Gammeltorpsv 5, portar
Dahlbergsväg 2-8, loftgångar
Norra Stationsvägen 12-16, portar


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se