Tvättstugan — ett gemensamt rum

Tvättstugan är en viktig mötesplats i ett bostadsområde. Här kan goda grannkontakter skapas. Samtidigt kan tvättstugan vara en källa till irritation — om inte alla följer de regler som finns.

Fel i tvättstugan


Vid fel i tvättstugan är det bra om du anmäler felet så snart som möjligt. Sätt sedan en lapp på den maskin som du felanmält, så att nästa hyresgäst vet att den är trasig — men felanmäld. Vi prioriterar alltid dessa fel och försöker avhjälpa dem så fort som möjligt.

Bokning och tvättider


Det är omöjligt att här redovisa vilka tvättider, torktider etc. som gäller i just din tvättstuga. Det finns många varierande tvättider i de olika bostadsområdena. Det finns anslag i din tvättstuga om vilka tider som gäller. Tvättid bokar du antingen med en bokningscylinder eller  på bokningslistor som finns uppsatta i tvättstugan.

Viktigt att du städar efter dig!


Det absolut viktigaste är att du lämnar tvättstugan i det skick som du själv vill finna den — städad och snygg. Torktumlarens filter ska vara rengjort, alla maskiner avtorkade, tvättmedelfack rengjorda och golvet rent. Naturligtvis är tomma tvättmedelspaket och sköljmedelsflaskor slängda i sopbehållare. En annan viktig regel är att respektera de bokade tvättiderna. Självklart ska man inte börja tvätta på någon annans bokade tvättid. Men i en del tvättstugor kan man börja tvätta efter en viss tid, om inte en bokad tid utnyttjas. Vad som gäller hos dig finns anslaget i din tvättstuga.
Följande gäller även i tvättstugan: Tvätta bygelbehåar i tvättpåse. Byglarna lossnar annars lätt under tvätten och kan ha sönder tvättmaskinen. En dyrbar reparation blir följden. Mattor och andra grova textilier ska tvättas i grovtvättmaskin. Överdosera inte! I våra bostäder har vi medelhårt vatten i våra kranar. Följ noga doseringsanvisningen för tvätt i medelhårt vatten. Att dosera rätt mängd tvättmedel sparar miljön. Dessutom sänker du dina kostnader för tvättmedel genom att inte överdosera. Att överdosera ger också sämre tvätteffekt. Precis som i andra gemensamma utrymmen är det djur- och rökförbud i våra tvättstugor.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se