2018-08-31

Aktiv Bo för våra verksamhetslokaler

Det är inte bara hyresgästerna i våra bostäder som får tycka till i Aktiv Bo-undersökningar. Även de som arbetar i våra verksamhetslokaler, som exempelvis förskolor och skolor i lokaler som ägs av kommunen, har fått säga sitt. De som svarat på undersökningen ska nu få en personlig redovisning av resultatet och de handlingsprogram som tagits fram. 

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se