2016-08-19

Aktuella VA-jobb

Gatuenheten har bytt en utsliten vattenledning vid Skogsvägen. Den kommande veckan arbetar man med att byta ut en dagvattenledning vid Björkesta, där rötter har trängt in i ledningarna.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se