2017-10-20

Än finns tid att tycka till

I dagarna gick den sista påminnelsen ut via brev och mejl med en uppmaning att svara på årets Aktiv Bo-undersökning. Hittills har 52,5 procent av alla hyresgäster svarat. Är du en av dem? Om inte så har du ytterligare några dagar på dig att tycka till om Nykvarnsbostäder och ditt boende. Brytdatum för inkomna svar är den 2 november. 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se