2018-08-31

Arborister i farten

Tillsammans med trädvårdsspecialister, så kallade arborister, ser parkavdelningen nu över träden runt om i kommunen. Vissa av träden behöver gallras ur för att kunna växa bättre, medan andra beskärs för att säkerställa säkerhet och framkomlighet. 

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se