2016-03-18

Återbyggnad påbörjad på Lillhagaskolan

Efter vandaliseringen av en toalett på Lillhagaskolan har man nu börjat återställa de angränsande klassrummen. Arbetena har inväntat att utrymmena skulle torkas ut ordentligt.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se