Återkoppling efter samrådsmöte Åshöjdsvägen

Den 11 juni hade vi ett samrådsmöte om utemiljön på Åshöjdsvägen. Vi fick många bra synpunkter som vi kommer att ha med oss i framtida planering.....
Vi har besiktat lekplatserna och tagit bort allt som är farligt och om det finns risk för att man kan skada sig. Vi har avropat besiktningarna från vår gata- och parkavdelning, som har utbildning i lekplatsbesiktning och besiktar efter EU-standard.

Under nästa år kommer vi även att se över alla våra lekplatser, vad som behöver renoveras eller kompletteras med nya lekredskap.

Vi iordningställer en bandyplan för de mindre barnen vid Åshöjdsvägen 60.

Vi ser över belysningen och förstärker med ny belysning mellan Åshöjdsvägen 8 och 10. Vi har även förstärkt belysningen vid första lekplatsen.

Under nästa år kommer vi att anlita gata- och parkavdelningen för att sköta våra grönytor, vilket kommer att lyfta våra grönområden då de har rätt kompetens och utbildning.

Vi kommer att renovera tre av tvättstugorna på Åshöjdsvägen och investera i fler och nya maskiner. Dessa kommer att kunna användas och bokas av alla på Åshöjdsvägen. De gamla tvättstugorna kommer till en början att finnas kvar och användas, men kommer inte att renoveras.

Vi har även sökt bygglov för att kunna bygga altaner på Åshöjdsvägen. Mer information om detta kommer senare.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se