2020-04-17

Återställning Gammeltorpsvägen 1

Det har utförts markarbete med dränering av grund kring husen på Gammeltorpsvägen 1. Återställning av mark och vägar kommer att påbörjas i slutet av april.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se