Nybo
Nykvarns kommun

Automatlåsning på Turingeskolan

Runt månadsskiftet januari-februari beräknas installationen av automatlåsning för Turingeskolans ytterskal påbörjas. Så snart installationen är klar går man vidare med samma insats på Lillhagaskolan.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se