2015-11-17

Automatlås nu på förskolorna

Automatlåssystemet som tidigare har införts på kommunens skolor är snart färdiga även på sju förskolor...

Man installerar just nu hårdvaran för låssystemet och därefter återstår att justera programvaran och instruera personalen. Hela arbetet beräknas vara klart i god tid före årsskiftet.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se