Nybo
Nykvarns kommun

Badbryggorna flyttade

Under sommaren har parkavdelningen flyttat bryggorna vid baden. Detta är gjort främst av säkerhetsskäl, för att garantera ett bra dykdjup, men också för att förbättra angöringen av bryggan vid land. Med tiden behöver bryggorna rustas upp, och det omfattar även förankringen mot stranden.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se