2016-06-03

Balkonglådor på insidan!

På förekommen anledning vill vi understryka att balkonglådor på Skogsvägen 1-27 ska sättas på insidan. Detta gäller förstås i samtliga Nybos fastigheter, och anges också i boreglerna. Orsaken är dels att balkonglådor inte ska kunna lossna och falla ner och orsaka skada. Vid kraftigt regn svämmar de också ofta över och droppar jordmättat vatten på balkonger nedanför.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se