Nybo
Nykvarns kommun

Barnvagnar och cykelrum på Gammeltorpsvägen 5

Ett tidigare barnvangs- och cykelrum på Gammeltorpsvägen 5 har under många år blivit använt för all möjlig bråte. Det håller man nu på att städa upp och återställa för sitt egentliga ändamål.
Barnvangs- och cykelrummet kommer att vara låst och de hyresgäster som önskar använda det får hämta ut nyckel hos Kundservice.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se