Barnvagnar och cykelrum på Gammeltorpsvägen 5

Ett tidigare barnvangs- och cykelrum på Gammeltorpsvägen 5 har under många år blivit använt för all möjlig bråte. Det håller man nu på att städa upp och återställa för sitt egentliga ändamål.
Barnvangs- och cykelrummet kommer att vara låst och de hyresgäster som önskar använda det får hämta ut nyckel hos Kundservice.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se