Nybo
Nykvarns kommun
2016-09-16

Bättre trafiksäkerhet på Åshöjdsvägen

Med start vecka 38 kommer trafiksäkerheten inne på Åshöjdsvägen att förbättras. Läs mer --->

Infarten vid nr 18-20, intill Nybos kontor, stängs av helt. Vid infarten mellan Åshöjdsvägen 1-2 är låset till vägbommen uppgraderad. Det har en spärrfunktion som gör att man måste stänga bommen innan nyckeln, även så kallade ”brandkårsnycklar”, kan tas ut ur låset. Tre väggupp kommer också att anläggas inne i bostadsområdet.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se