2015-09-25

Besiktning i Karaffen påbörjad

Nu har besiktningsarbetena på Karaffen börjat...

Det är en rad olika områden som besiktigas först, bland annat för att säkerställa att man klarar de högt ställda miljökraven.
Därefter genomförs en slutbesiktning – allt beräknas vara klart i november med första inflyttning 1:a december, precis som planerat.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se