Nybo
Nykvarns kommun
2016-06-03

Bommar sätts upp

Bommarna vid infarten till Skogsvägen 3-27 kan öppnas med de nycklar man tidigare har fått till sopnedkasten. På Maskinförarevägen 52-60 sätts också bommar upp, sedan biltrafiken på innegårdar har ökat. Dessa bommar kan öppnas med lägenhetsnycklarna. Observera att otillåten parkering på innergårdarna beivras av ronderande parkeringsbolag.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se