2016-09-05

Brandsyn genomförd – det här gäller

Nybo har nyligen låtit en brandinspektör genomföra en grundlig brandsyn i alla gemensamma utrymmen och i driftutrymmen. Det har mynnat ut i ett protokoll med åtgärder som måste vidtas. I de fall där det har funnits föremål i de berörda utrymmena som inte ska finnas där har de tagits bort, ibland i samråd med hyresgästerna. Men det återstår några detaljer att lösa:

Inga dörrmattor!
Loftgångar
Glädjande på Skogsvägen 3-27

Läs mer -->

 

 

Inga dörrmattor!
Att man inte får förvara saker i trapphuset som försvårar passage är självklart. Inte heller saker som kan fatta eld. T.ex. dörrmattor får därför inte finnas i trapphuset – de ska vara innanför ytterdörren.

Loftgångar
En lite mer komplicerad fråga är hur man ska göra på loftgångar. En loftgång är inte en balkong eller uteplats. Det är viktigt att inte förhindra att man kan ta sig fram med till exempel en rullator eller rullstol, både rent allmänt och framför allt om en brand skulle uppstå.
Nybo funderar just nu på om man kan hitta någon form av godtagbar princip för hur det får vara på loftgångarna på till exempel Stenkullevägen 2 eller Maskinförarevägen 52-60. Precis som i trapphus får man inte förvara brandfarligt eller annat material på loftgången, t.ex. cyklar eller bohag. Det är dessutom helt förbjudet att förvara gasolgrill på loftgången. Berörda hyresgäster kommer att få information i frågan framöver – till dess är det bra om du ser över hur det ser ut utanför på din loftgång så att det är fri passage där.

Glädjande på Skogsvägen 3-27
En glädjande utvecklingen är den på Skogsvägen 3-27, där vissa tidigare utnyttjade de stora trappavsatserna till att förvara allehanda föremål. Efter en informationsinsats och åtgärder där har numera problemet i stort sett undanröjts helt, och brandinspektören vill framföra en eloge till hyresgästerna där för deras fina insats!

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se