Buskröjning på Skogsvägen

Ett stort och vidvuxet buskage på Skogsvägen 3-15 har skurits ner kraftigt och all ris har tagits bort. Buskaget var i vägen för passagerande och skymde också en lekplats.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se